atendejo.jpg

Antaŭ kelkaj jaroj, ĉiu-marde vespere oni atendis en la atendejo de nia asocio... Kio okazos? Kiuj renkontiĝos? Kiu cele? Ĉu interese, freneze aŭ absurde?

Vi havas du eblecojn por scii: venu partopreni en la konversacia rondo venontan mardon vespere, aŭ spektu la filmetojn de antaŭaj mardoj en la TTT-ejo Farbskatol'.

Tiuj filmetoj sen pretendeco estas nur ekzercoj, improvizitaj per la iloj disponeblaj, kaj la tiamaj ĉeestantaj aktoroj, por amuziĝi en Esperanto kaj dispartigi nian amuzon kun niaj Esperanto-parolantaj amikoj de la tuta mondo per elsendo en Interreto.


Il y a quelques temps, tous les mardis, on attendais dans la salle d'attente de notre association... Que se passera-t-il ? Qui s'y rencontreront ? Dans quel but ? Cela sera-t-il intéressant, fou ou absurde ?

Vous avez deux possibilités pour le savoir: venez participer à la réunion de conversation mardi prochain, ou regardez les petits films des précédents mardis sur le site web Farbskatol'.

Ces petits films sans prétention ne sont que des exercices improvisés avec les moyens du bords et les acteurs du jour pour s'amuser en espéranto et en faire profiter nos amis espérantophones du monde entier par une diffusion sur Internet.